Par drošu apkures sezonu

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) aicina iedzīvotājus sagatavoties drošai apkures sezonai, iztīrot dūmvadus un nodrošinot apkures ierīču atbilstību drošības prasībām.

VUGD apkopotā statistika liecina, ka katru gadu dažādu apkures ierīču neatbilstošas ekspluatācijas vai bojātu apkures ierīču lietošanas rezultātā notiek ap 900 ugunsgrēkiem.

Dienests atgādina - lai izvairītos no nelaimes un varētu droši uzturēt siltumu, kurinot malkas, gāzes vai cita veida apkures ierīces, reizi trijos gados jāapseko dūmvadu, dūmeju un dūmkanālu tehniskais stāvoklis.

Sodrēji no dūmeņiem, krāšņu un pavardu dūmkanāliem jāiztīra pirms apkures sezonas sākuma un apkures sezonā ne retāk kā: 

- divas reizes apkures sezonā - apkures krāsnīm un virtuves pavardiem;

- reizi mēnesī - ilgdedzes speciālajām krāsnīm.

Bēniņos visiem dūmeņiem un sienām, kurās atrodas dūmkanāli, jābūt nobalsinātām vai nokrāsotām ar gaišām degt nespējīgu krāsu.

Ugunsnelaimi var izraisīt ne tikai degoša malka, bet arī kvēlojošas ogles vai izdedži, tādēļ ēku tuvumā aizliegts izbērt nenodzēstus izdedžus un ogles. Tie jāizber speciāli iekārtotās vietās - ne tuvāk par 6 m perpendikulāri kurtuves ailai un 70 cm paralēli tai.

Gada aukstajos mēnešos svarīgākais ir ievērot elementāru piesardzību. Vietējo apkures ierīču lietošanas gaitā aizliegts:

- novietot kurināmo un citus degt spējīgus materiālus kurtuves atveres priekšā tuvāk par 1,2 m,

- atstāt bez uzraudzības degošas apkures ierīces, ja to neatļauj tehniskās ekspluatācijas noteikumi,

- novietot uz apkures ierīcēm degt spējīgus priekšmetus un materiālus,

- kurināt krāsnis un plītis ar malku, kuras garums pārsniedz kurtuves izmērus,

- vēdināšanas kanālus izmantot kā apkures krāšņu vai pavardu dūmvadus,

- izmantot bojātas apkures iekārtas un dūmvadus,

- tās pārkurināt. 

 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

Sazinieties ar mums

Gaismas iela 19, k.-9, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV - 2123

  • dummy+ (371) 67937102 (DIENNAKTS)

  • dummy+ (371) 67936042

  • dummy policija@pp.gov.lv

Search